• Prof. Dr.
   Volkan YILDIRIM
  • 2000`den Günümüze CBS Günleri..
   • 2000`den Günümüze CBS Günleri..

    Coğrafi Bilgi Sistemleri günü yani kısaca CBS Günü her yıl kasım ayında dünya da çeşitli örgütler tarafından, milyonlarca insanın katıldığı çeşitli etkinliklerle büyük bir coşku içinde kutlanmaktadır. Bu gün, binlerce CBS kullanıcısına, CBS`nin günlük yaşantımızı nasıl etkilediğinin anlatıldığı bir gündür.
    Peki nedir bu Coğrafi Bilgi Sistemleri?
    Yaşanan bilişim çağında, bilgi teknolojisi çok değişik alanlarda insanlığa hizmet etmektedir. Bilgi sistemlerinin geniş ilgi alanlarının daha özele indirgenmesi amacıyla, "konumsal" ve "konumsal olmayan" sistemler olarak sınıflandırılması mümkündür. Bu ayrımda en belirleyici unsur "konum"dur.
    İşte bugün, konum yani harita bilgilerinin bilgi teknolojisi ile tanışıp bütünleşmesi, "Coğrafi Bilgi Sistemleri" adı altında, yeni bir bilgi yönetim kavramı olarak karşımıza çıkarmıştır. "Yer" referanslı bilgileri toplayan, depolayan, işleyen ve sunan sistemler olarak adlandırılan coğrafi bilgi sistemleri, kısaca CBS, günümüzde tüm insanlığın hizmetinde olan güçlü bir teknolojik karar-destek aracıdır. CBS bir nevi akıllı haritalardır.
    Tapu Kadastro Bilgi Sistemi olarak bilinen TAKBİS`den, İl Özel İdaremizin oluşturmaya çalıştığı yol bilgi sistemine kadar; Milli eğitim müdürlüklerimizde kullanılan otomatik kayıt sisteminden, 112 acil servis hizmetlerinin sunulmasına kadar çok geniş yelpazede uygulama alanı bulan bu teknolojileri her alanda kullanmak zorundayız.

    CBS Günleri kronolojisi..

    2000-KTÜ Atatürk Kültür Merkezi click

    2001-Trabzon Polis Meslek Yüksek Okulu click

    2002-Trabzon Aksular Otel click

    2003-DSI XXII. Bölge Müd. Konferans Salonu - Resmi kurumlar click

    2004-KTÜ GISLab 

    2005-KTÜ Harita Müh. Böl. click

    2006-Giresun Özel Kültür Sitesi, Trabzon Lisesi click

    2007-Rize Kültür Merkezi Konferans click

    2008-Özel Candan İlköğretim Okulu, HKMO Şube Konferans click

    2009-Mimar Sinan İlköğretim Okulu, Bölüm seminer salonu click

    2010-Rize İMKB Endüstri Meslek Lisesi click

    2011-Artvin Üniversitesi click

    2012-Giresun Meslek Yüksek Okulu click

    2013-..Grafik tasarım > Salih TALAY